MIDDELEEUWS

MUZIEKSTIJL
MUZIEKVORM
GENRE
SUBGENRE
MUZIEKGESCHIEDENIS

* OORSPRONG *
EUROPA

* BEKENDE MUZIKANTEN *
CARL ORFF


* INSTRUMENTEN *
ZANG


Carl Orff

De middeleeuwse muziek is de westerse klassieke muziek ruwweg uit de periode 500-1450.
De belangrijkste vernieuwing is de structurele ontwikkeling van de meerstemmigheid.

Ook werd geleidelijk een systeem van muzieknotatie ontwikkeld, waarbij de noot als een punt op een balk met lijnen werd genoteerd. Zo werd ook het beroep van componist geboren.

In de vroege Middeleeuwen is de ontwikkeling van de klassieke muziek gebonden aan de ontwikkeling van de kerkmuziek. De in de kerk gezongen melodieën waren voornamelijk uit Azië afkomstig. Deze melodieën ondergingen een verandering: zij werden ontdaan van hun versieringen, zodat slechts de belangrijkste tonen overbleven. Deze kerkgezangen werden vanaf de 6e eeuw verzameld en zouden en worden van codes voorzien op last van paus Gregorius II (paus van 715 tot 731). Deze verzameling staat sindsdien bekend als Gregoriaans.

De Carmina Burana van Carl Orff is een middeleeuws manuscript dat gevonden werd in de abdij van Benediktbeuern in Beieren.

Carmina Burana betekent letterlijk liederen van Beuren, naar de naam van de abdij. De collectie bestaat uit meer dan 200 liederen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Belangrijkste thema's van de liederen zijn de ontluikende natuur, kritiek op de wereldlijke en kerkelijke overheid en verheerlijking van het vrije leven vol drank, gokspelen, seks en liefde.

De liederen zijn in de 12e en 13e eeuw geschreven door verschillende, onbekend gebleven dichters. De dichters waren voornamelijk studenten, de zogeheten vaganten, die al dan niet nog op school of de universiteit zaten en losbandige paters. Ze waren vrijgevochten en leidden een losbandig leven, of droegen op zijn minst dit imago uit.

Carmina Burana is een niet-middeleeuwse compositie in geheel eigen stijl. Orff selecteerde in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse Carmina Burana en schreef er zijn eigen muziek bij.

Carl Orff schreef het stuk origineel voor solisten, koor, twee vleugels en slagwerk. Later herschreef hij de instrumentatie van Carmina Burana naar één voor een geheel symfonieorkest. Op 8 juni 1937 was de wereldpremière in de opera van Frankfurt.


Eén van de ontelbare uitvoeringen


Orkest en koor


Carmina Burana


Manuscript Carmina Burana


De eerste notatie van muziek in de Middeleeuwen


Uitvoering in de kerk